15 KWIETNIA 2021r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał

Informujemy, iż dnia 15 KWIETNIA 2021r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności.

Wpłaty można uiszczać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą) oraz przelewem na rachunek:   04 8055 0006 0000 1355 2000 0009

Opłata wynosi 15,00 zł za miesięcznie/ osobę, a w przypadku osób kompostujących bioodpady 13,00 zł  miesięcznie/ osobę.

W przypadku niewłaściwej segregacji odpadów zostanie naliczona wyższa opłata – 40,00 zł miesięcznie/ osobę .

Opłaty uiszczamy kwartalnie: do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października.

 

sponsorzy