Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

 

 

sponsorzy