Informacja o wymianie zasuw sekcyjnych na sieciach wodociągu Wisznice-Horodyszcze

Informujemy, że na terenie naszej Gminy w dniach od 02.02.2021 r. do 19.02.2021 r. Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach planuje wymianę zasuw sekcyjnych na sieciach wodociągowych wodociągu Wisznice i Horodyszcze. Prace te są prowadzone w ramach realizowanego projektu modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej finansowanego z RPO WL 2014-2020,w następujących miejscowościach: Wisznice, Wygoda, Curyn, Dubica, Horodyszcze, Polubicze.

W związku z powyższym planowane są przerwy w dostawie wody, przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody poprzez zmętnienie.

W dniu wczorajszym i dzisiejszym są wymieniane 2 zasuwy. Szacujemy, że wymiana kolejnych zasuw odbędzie się po 15 lutym. W tej chwili nie są planowane przerwy w dostawie wody, natomiast zawsze dwa dni wcześniej będziemy Państwa informować o planowanych przerwach.

Woda w tym czasie będzie chlorowana, po wymianie zasuw niezwłocznie zbadamy wodę i jesteśmy przekonani, że po wykonaniu badań wody po wymianie zasuw woda nie będzie zawierała bakterii i wtedy zaprzestaniemy jej chlorowania.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

sponsorzy