Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje

Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą otrzymać wsparcie w formie zrobienia zakupów i wykupienia leków.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wisznicach pod numerami telefonów:
- (83) 378 24 42,
- 500 247 023
 

 

sponsorzy