Informacja odnośnie realizacji projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice"

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w całym kraju i decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2020 r. o tymczasowym zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, zajęcia aktywizujące realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” zostały zawieszone do dnia 30 października 2020 r.
Natomiast usługi asystenckie i opiekuńcze realizowane są bez zmian według ustalonych harmonogramów.
 

 

sponsorzy