Zakończono prace przebudowy drogi w Rowinach

Przebudowa drogi gminnej Nr 101230 L w miejscowości Rowiny na odcinku od km 0+011.8 do km 1+890.0, polegała na wzmocnieniu podbudowy oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz wykonania nowego oznakowania pionowego.

Projekt współfinansowany był z Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt inwestycji 613.731,08 zł / dofinansowanie 368.238 zł / wkład własny 245.493,08 zł.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A.

sponsorzy