Przyjęcie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wisznice na lata 2020-2035

Uprzejmie informujemy, że dobiegły końca prace nad Prace nad „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wisznice na lata 2020-2035”. Prace prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Wisznice i jednostek organizacyjnych Gminy Wisznice. Celem głównym Strategii jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego pochodzących z publicznego i prywatnego transportu samochodowego, poprzez rozwój elektromobilności uwzględniający zdiagnozowaną sytuację w obszarach: transportu publicznego, transportu indywidualnego, floty pojazdów gminnych, systemu elektro-energetycznego, wykorzystania przestrzeni publicznych i wiedzy o elektromobilności.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wisznice na lata 2020-2035