OBWIESZCZENIE O LIŚCIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY POWIATOWEJ LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE BIALSKIM W OKRĘGU NR 18 W WISZNICACH

OBWIESZCZENIE WYBORY DO IBY ROLNICZEJ-2

sponsorzy