Decyzja Wojewody Lubelskiego o czasowym zawieszeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach