INFORMACJA ODNOŚNIE OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH