KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ STRATEGII ELEKTROMOBILNOŚCI GMINY WISZNICE NA LATA 2020-2035

Dnia 13 lipca br. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna)  odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Wisznice na lata 2020-2035.

Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Wisznice na lata 2020-2035 finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

sponsorzy