Szkolenia w ramach projektu "Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy

Dziś pierwszy dzień szkoleń w ramach projektu "Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

Projekt zakłada przygotowanie 60 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49  z nich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

sponsorzy