Wyniki procesu rekrutacji (I i II etap) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

Uprzejmie informujemy o wynikach procesu rekrutacji (I i II etap) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"
 
Poniżej zamieszczamy wyniki z procesu rekrutacji – listy rankingowe formularzy Rekrutacyjnych. Do Udziału w Projekcie zakwalifikowało się 60 osób (54 osoby z listy osób bezrobotnych/biernych zawodowo oraz 6 osób z listy osób pracujących/odchodzących z rolnictwa)
 
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników § 3 od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 
Ostateczna Lista Rankingowa zostanie podana po zakończeniu procedury odwoławczej.
 
W sprawie wyników oceny prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: tel. 724-600-303
 
 
sponsorzy