KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WISZNICE

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż od 4 maja 2020 r. otwarto Urząd Gminy Wisznice dla interesantów. Urząd pracuje w dn. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30-15:30, natomiast we wtorki interesanci przyjmowani są w godz. 7:30-17:00.  Wznowiono także działalność Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wisznicach. PSZOK działa w godzinach 8:00-15:00 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wszyscy zainteresowani odwiedzający Urząd Gminy Wisznice proszeni są o zachowanie wszelkich norm ostrożności i higieny, a także przestrzeganie zaleceń określonych przez Rząd Polski w sprawie walki z pandemią COVID-19.

sponsorzy