Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. 1 marca 2020 r. społeczność Gminy Wisznice wspólnie przy pomniku w centrum Wisznic uczciła pamięć tychże Bohaterów. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, przy pomniku w centrum Wisznic uczestnicy wydarzenia wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, delegacje organizacji, instytucji i jednostek samorządowych złożyły kwiaty przy pomniku. Po części oficjalnej rozpoczął się Bieg Tropem Wilczym! Wszystkim biegaczom nagrody wręczono w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, gdzie była meta biegu. Na koniec uczestnicy wspólnie odpoczywali przy ognisku z kiełbaskami.

Dziękujemy wszystkim organizacjom, instytucjom, jednostkom samorządowym oraz mieszkańcom zaangażowanym w organizacje tego wielkiego wydarzenia!

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

sponsorzy