Bliny i herbatka z samowara w Szkole Podstawowej w Wisznicach

W ramach projektu edukacyjnego „Akademia Sukcesu” prowadzone są zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Wisznicach. Podczas  zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.  Poznają kulturę, tradycję, architekturę miast rosyjskich oraz  kuchnię regionalną. Na ostatnich zajęciach uczniowie pod okiem nauczyciela prowadzącego przygotowali przepyszne rosyjskie bliny według tradycyjnego przepisu. Towarzyszyło im również wspólne picie herbaty z samowara. Uczniowie zaciekawieni byli faktem, iż Rosjanie nie słodzą herbaty, tylko używają konfitur lub miodu zamiast cukru. W takiego typu zajęcia uczniowie bardzo chętnie się angażują. Widać ich wielkie zainteresowanie i ciekawość kulturą naszych Sąsiadów – opowiada nauczyciel prowadzący. Obecnie uczestnicy zajęć wraz z prowadzącym pracują nad przedstawieniem „Rzepka” J. Tuwima w języku rosyjskim.

Gmina Wisznice realizuje projekt „Akademia Sukcesu” w okresie 01.01.2018 – 31.12.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne (dofinansowanie projektu z UE: 583 098,23 PLN).

W roku szkolnym 2019/2020 projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach. W okresie wrzesień 2019 – styczeń 2020 zrealizowano łącznie 322,5 godziny zajęć wyrównawczych ( m.in. z matematyki, j. angielskiego, z j. rosyjskiego ), 515,5 godzin zajęć rozwijających ( m. in. z grafiki, robotyki, programowania, j. angielskiego i j. rosyjskiego) oraz 111 godzin zajęć specjalistycznych (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne).  Od początku do projektu przystąpiło 302 uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Wisznice.

W październiku Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu brali udział w szkoleniu „ Arteterapia z elementami psychologii i twórczości”. Jeden nauczyciel w ramach projektu rozpoczął studia podyplomowe z „Integracji sensorycznej” uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

 

sponsorzy