Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice

Wójt Gminy Wisznice uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 9 z dnia 11 luty 2020 roku została rozpoczęta procedura wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice. Zarządzenie określa kalendarz wyborczy, a także druki obowiązujące w w/w wyborach. Wszelkie informacje dotyczące wyborów MRG będą zamieszczane na stronie internetowej www.wisznice.pl.

Rada Gminy Wisznice uchwałą nr XIV/87/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice:
Okręg Nr. 1 uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych zamieszkali na terenie gminy Wisznice – 7 radnych,
Okręg Nr. 2 uczniowie uczęszczający do szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie gminy Wisznice - 8 radnych.

Do przeprowadzenia wyborów MRG została powołana Gminna Komisja Wyborcza składająca się z 3 pracowników Urzędu Gminy oraz Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 i Okręgowa Komisja Wyborcza nr 2.

Rejestracji kandydatów na radnych MRG będzie dokonywała Gminna Komisja Wyborcza z siedzibą w Urzędzie Gminy Wisznice w okresie od 18 do 25 lutego 2020 roku w godzinach pracy Urzędu. Do zarejestrowania kandydata niezbędne jest poparcie 10 uczniów ze swojego okręgu wyborczego. Druki potrzebne do zgłoszenia stanowią załączniki nr 2 do Zarządzenia nr 9 Wójta Gminy Wisznice z dnia 11 luty 2020 roku oraz załącznik do Ordynacji wyborczej do MGR Wisznice będącej załącznikiem do statutu MGR Wisznice powołanego uchwałą nr XIV/87/19 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice.


Dodatkowych informacji w sprawie wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 osobiście lub pod numerem telefonu 83 378 21 02.

Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Wisznice

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Wisznice

Obwieszczenie o okręgach

Uchwała nr nr XIV/87/19 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ordynacja wyborcza