Fundacja Legalna Kultura oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zapraszają na projekt „OTWARTE DRZWI DO KULTURY”

Fundacja Legalna Kultura oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zapraszają na projekt „OTWARTE DRZWI DO KULTURY"
Projekt polega na seansach filmowych oraz warsztatach skierowanych do różnych grup wiekowych.
15 grudnia na sali widowiskowej GOK i O Wisznice proponujemy:
9:00 Przygoda z filmem: dla uczniów szkół podstawowych,
projekcja filmu „Mały Książe" połączona z warsztatami (kl. IV-VI)
11:30 Wehikuł Kultury – Kierunek Kino : warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, projekcja filmu „Miasto 44"
15:00 Warsztaty dla nauczycieli (pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, realizowana pod kątem dostępu do kultury w Internecie oraz filmów prezentowanych w ramach projektu)
0 godzinie 18:00 zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Wisznic i okolic na krótkie warsztaty „Bądźmy wszyscy w kulturze" oraz na bezpłatną projekcję filmu „ Chce się żyć".

sponsorzy