Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 12 stycznia 2015r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły z załączniku

Formularz

iNFORMACJA- WYBÓR OFERENTA

sponsorzy