OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISZNICE 04.02.2016

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, w którym Gmina Wisznice będzie ubiegała się o środki na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
1) proszę osoby, które zapisały się lub chciałyby się jeszcze zapisać na montaż instalacji solarnej o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Urzędu Gminy umowy ustalającej warunki uczestnictwa w projekcie. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku. Umowy dostępne są w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 209 oraz na stronie internetowej Gminy Wisznice. <<<<<UMOWA>>>>
2) ponadto informuję o rozpoczęciu zapisów osób chętnych do montażu kotłów (pieców c.o.) przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu (kocioł bez dodatkowego rusztu) lub zgazowujących drewno. Wybrany kocioł będzie można zamontować wraz z metalowym wkładem kominowym.
3) informuję również, iż w dalszym ciągu prowadzone są zapisy na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Powyższe zapisy potrwają do 29 lutego 2016r.

Wójt Gminy Wisznice
Piotr Dragan

sponsorzy