INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY WISZNICE

Informuję, że dnia 9 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wisznice.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Nuszczyk