Informacja o zmienie dotychczasowych stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych