GMINA WISZNICE NA 5. MIEJSCU W POLSCE!!!

ranking 533ranking

W rankingu pozyskiwania środków europejskich w latach 2004 – 2014, który został przygotowany przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota" Gmina Wisznice zajęła, wśród gmin wiejskich bardzo wysokie 5 miejsce. W województwie lubelskim osiągnęliśmy najwyższy wynik, za nami uplasowała się gmina Podedwórze. Następna gmina z powiatu bialskiego – Konstantynów - znalazła się dopiero na 36. pozycji, zaś z województwa lubelskiego – Wola Uhruska – zajęła 19. pozycję.

Ranking oparty jest o wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2004–2014 (w zł per capita uwzględniając inflację – w cenach stałych 2014) przypadające na jednego mieszkańca gminy. W Gminie Wisznice wskaźnik ten wyniósł 8 957,63 zł.

Dla porównania ranking zamyka gmina Komorniki w województwie wielkopolskim, w której ten wskaźnik wynosi 7,59 zł.

POBIERZ RANKING http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_-_Fundusze_europejskie.pdf

sponsorzy