INFORMACJA O WYSTĄPIENIU OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

fot. biala24.pl

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w woj. podlaskim w dniu 24 czerwca 2016 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązkowym przestrzeganiu wymagań bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń, aby zapobiec szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 ( Dz.U.poz.517)).

Wymagania te to w szczególności:
- obserwacja zdrowia świń i natychmiastowe zgłaszanie do lekarzy weterynarii przypadków nietypowych objawów klinicznych oraz zwiększonych upadków zwierząt,
- przestrzeganie właściwej identyfikacji i rejestracji świń oraz przemieszczania między stadami i do uboju (świadectwo zdrowia świń),
- zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem innych zwierząt oraz osób postronnych,
- utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe (wyjeździe) na fermę oraz w wejściach (wyjściach) do chlewni,
- bezwzględne używanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przez osoby przebywające w chlewni,
- prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń i osób które przebywają na terenie gospodarstwa,
- przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Białej Podlaskiej

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Komisja Europejska w związku z nowymi ogniskami ASF u świń zwiększyła Polsce strefę, w której od 12 bm. obowiązują zaostrzone rygory (obszar ochronny). Strefa wyszła już poza województwo podlaskie (obejmuje ona większość powiatów) i rozciągnęła się na część województwa lubelskiego i mazowieckiego.
W województwie mazowieckim strefa ochronna objęła gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim gminy: Korczew, Przesmyki i Paprotnia w powiecie siedleckim, - gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim oraz powiat łosicki, powiat ostrowski. W województwie lubelskim: gminę Hanna w powiecie włodawskim, gminy: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze i Sosnówka; w powiecie bialskim, - powiat miasta Biała Podlaska.

Poza obszar ochronny nie można bez zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii wywieźć świń oraz ich nasienia, komórek jajowych, zarodków, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, świeżej wieprzowiny, niektórych surowych wieprzowych wyrobów mięsnych i wieprzowych produktów mięsnych. Powiatowy lekarz weterynarii zapowiada, że wyda rozporządzenie dotyczące zakazu handlu żywcem i zakazu przemieszczania świń.

ASF nie zagraża zdrowiu i życiu człowieka, ale czyni spustoszenie w trzodzie chlewnej.

W załączeniu ulotki informacyjne ULOTKA 1, ULOTKA 2.

sponsorzy