Spotkanie Związku Gmin Lubelszczyzny w Wisznicach

W środę, 6 listopada Gmina Wisznice była gospodarzem spotkania Związku Gmin Lubelszczyzny. Było to czwarte spotkanie w terenie, tym razem dla Gmin z powiatu bialskiego i parczewskiego.

Głównymi zagadnieniami nad którymi pochylono się na spotkaniu były tematy: funkcjonowanie oświaty (reforma, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i wzrost płacy minimalnej pracowników adm.), wpływ zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego na wysokość budżetów (w tym m.in. zmiany w PIT, ulga termomodernizacyjna, oświata, wzrost cen energii elektrycznej). Ponadto Związek przygotowuje się do opracowania stanowiska ws. potrzeby systemowych działań w celu ograniczenia skutków smogu.

To była pierwsza wizyta Związku w Gminie Wisznice. Gmina Wisznice do Związku Gmin Lubelszczyzny należy od początku powstania ZGL tj. od 1995 roku.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy