GMINA WISZNICE ZAPRASZA DO KONSULTACJI:

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

Konsultacje trwają od 10.11.209 do 23.11.2019

Osoba do kontaktu Tomasz Gębka Urząd Gminy Wisznice

P R O G R A M