Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019

Urząd Gminy Wisznice serdecznie zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wisznice do udziału w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 do Lubelskiego Centrum Konferencyjnym w Lublinie ul. Grottgera 2, w dniach 15-16 października 2019 r.

W ramach LFIP 2019 odbędzie się Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gala III Sektora.

PROGRAM

Organizatorami wydarzenia stanowiącego największe święto organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie są:
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
3, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie osoby zainteresowane działalnością III sektora z terenu woj. lubelskiego. Przewidziane są bezpłatne noclegi dla części uczestników Konwentu.

Osoby zainteresowane udziałem w LFIP 2019 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 października 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

sponsorzy