Monitoring jakości powietrza w Gminie Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w ramach programu ochrony powietrza trwają prace monitorujące jakość powietrza w Gminie Wisznice. W badaniach udział biorą przedstawiciele Politechniki Lubelskiej na czele z Panią dr Sławomirą Dumalą.

Podsumowanie dotychczasowych działań zostanie opublikowane w przyszłym tygodniu.

sponsorzy