Ogłoszenie dla Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż do końca maja br. Beneficjenci biorący udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" zobowiązani są podpisać aneks do umowy użyczenia sprzętu komputerowego, otrzymanego w ramach projektu.

Zapraszamy do Urzędu Gminy Wisznice w celu podpisania i odbioru aneksu. W tej sprawie należy kontaktować się z Informatykiem Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 205. 

sponsorzy