POSZUKIWANI NAUCZYCIELE DO PRACY W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Urząd Gminy Wisznice poszukuje nauczycieli do zajęć dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poszukiwani są nauczyciele do następujących zajęć:

  1. angielskiego – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające do Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu
  2. informatyczne – informatyka kl. I-III, robotyka kl. IV-VIII, programowanie kl. IV-VIII do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach

Wymagane kwalifikacje – przygotowanie pedagogiczne (dobrze widziane min. 2 letni staż pracy w szkole)

 

sponsorzy