Zmiany dotyczące otwartych  konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno administracyjnym

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice