Do dnia 20 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Wisznice.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb).

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wisznice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) i dostarczenie do Urzędu Gminy Wisznice w terminie do 20 lutego 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Wisznice ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, na stronie internetowej Urzędu https://www.wisznice.pl lub u sołtysa.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Wisznice jw. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Wisznice będzie zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości  płynne.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Wisznice będą systematycznie weryfikować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

DRUK ZGŁOSZENIA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych