Międzynarodowa wizyta studyjna w Wisznicach

17 stycznia 2018 r. Gmina Wisznice gościła Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka oraz uczestników projektu FIRESPOL, którego partnerem jest Województwo Lubelskie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa.

Celem projektu jest zwiększenie na poziomie regionu prywatnych inwestycji w zakresie energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych finansowych instrumentów w regionach zaangażowanych w projekt. Zgodnie z założeniem projektu partnerzy organizują cykliczne spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie.

Jedno ze spotkań odbyło się właśnie w Gminie Wisznice, w tejże wizycie studyjnej udział wzięli partnerzy projektu z 6. regionów europejskich (Hiszpania, Polska – Województwo Lubelskie, Łotwa, Chorwacja, Niemcy i Irlandia). Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan zaprezentował Klaster Energia Dolina Zielawy, a Prezes Spółki Energia Dolina Zielawy Mateusz Majewski opowiedział gościom o pracy przy farmie fotowoltaicznej. Goście mogli też spojrzeć na farmę Doliny Zielawy z bliska zwiedzając jej zaplecza. Tematyką wizyty studyjnej było zagadnienie klastrów energetycznych, które lokalne społeczności mogą tworzyć w celu produkcji i obrotu zieloną energią na własne potrzeby. Przykładem tego rodzaju inicjatywy na terenie Lubelszczyzny jest Klaster Energia Dolina Zielawy, realizujący wspólne projekty związane z energią i ekologią. Klaster Energia Dolina Zielawy został zwycięzcą pierwszego konkursu dla klastrów energii i uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Projekt FIRESPOL współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

G A L E R I A

Materiał o wydarzeniu, który ukazał się w TVP Lublin można obejrzeć T U T A J

sponsorzy