Komunikat Wójta Gminy Wisznice

Szanowni mieszkańcy gminy w związku z obfitymi opadami śniegu oraz oblodzeniem dróg i chodników Wójt Gminy Wisznice przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i zarządcach nieruchomości, związanych z koniecznością odśnieżania chodników, dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

sponsorzy