Konferencja "Myślę Pozytywnie"

W czwartek - 29 listopada 2018 r. w Wisznicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach realizowanego przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej projektu “Myślę pozytywnie”. Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017. Gmina Wisznice jako jedyna w województwie Lubelskim była gospodarzem tejże konferencji. Dlaczego powstał ten projekt?

  • Dzieci i młodzież podlegają wymaganiom, jakie stawiają im zróżnicowane grupy z otoczenia. Sprostanie tym oczekiwaniom powoduje w młodym człowieku poczucie szczęścia, spełnienia, satysfakcji, jednak jeśli nie udaje się osiągnąć stanu pożądanego przez osoby, których zdanie i osąd na temat naszej osoby jest dla nich ważny i istotny, czują frustrację, poczucie przegranej i zaniżenie samooceny oraz negatywną ocenę otoczenia, a w efekcie stany depresyjne w jednostce, a to skutkuje także negatywnym nastawieniem do edukacji i otoczenia.
  • Obserwujemy brak narzędzi do pracy w zakresie zdrowia psychicznego uczniów i uczennic polskich szkół. Badania przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie nauczycieli pokazały, że często czują się oni bezradni wobec niewłaściwych zachowań psychospołecznych uczniów.
  • U wielu młodych osób zaburzenia zdrowia psychicznego nie są zdiagnozowane lub są zbyt późno, mając trwały, negatywny wpływ na dalsze życie. Niezdiagnozowana depresja i brak wsparcia psychicznego ze strony najbliższego otoczenia może prowadzić nawet do samobójstw. W grupie wieku 1519 lat zamach samobójczy był przyczyną prawie co piątego zgonu (26% zgonów wśród chłopców i 16% wśród dziewcząt).

W ramach projektu Instytut Edukacji Pozytywnej realizuje:

  • Bezpłatne szkolenia “Szkolni Liderzy Pozytywnego Myślenia” dla rad pedagogicznych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski
  • Bezpłatne konferencje szkoleniowe “Myślę pozytywnie - Edukacja dla Zdrowia psychicznego”, które odbędą się w 16 województwach
  • Przygotowanie programów profilaktycznych, scenariuszy zajęć, algorytmów postępowania i bazy dobrych praktyk
  • Realizacje produkcji filmowych nt. Profilaktyki zdrowia psychicznego (więcej szczegółów już lada moment)
  • Wydanie e-booków i książek dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców
  • Kampanię społeczną “Myślę pozytywnie”
  • Akcję certyfikacji szkół “Szkoła Pozytywnego myślenia”

Więcej o jakże ważnym temacie na www.instytutep.pl

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy