Zawiadomienie o zebraniach wiejskich w Gminie Wisznice

Urząd Gminy Wisznice zawiadamia, iż w dniach 28.08.2018 r. i 29.08.2018 r. odbędą się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Wisznice, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zebrania zostaną przeprowadzone wg harmonogramu, który przedstawiamy poniżej. Spotkania dotyczyć będą podjęcia uchwał w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisznice oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie opinii sołectwa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    na terenie Gminy Wisznice oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
    i podawania napojów alkoholowych.
  4. Uwagi i wnioski.
  5. Zamknięcie zebrania.

Harmonogram zebrań wiejskich:

28.08.2018 r:

1. Wisznice, Kolonia Wisznice, Małgorzacin i Wygoda w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice:

I termin o godz. 1400  II termin godz. 1500 (bez względu na liczbę obecnych)

2. Dubica Górna i Dubica Dolna w świetlicy Szkoły Podstawowej w Dubicy:

I termin o godz. 1500  II termin godz. 1600 (bez względu na liczbę obecnych)

3. Curyn w świetlicy wiejskiej w Curynie:

I termin o godz. 1600  II termin godz. 1700 (bez względu na liczbę obecnych)

4. Rowiny w świetlicy wiejskiej w Rowinach:

I termin o godz. 1700  II termin godz. 1800 (bez względu na liczbę obecnych)

5. Łyniew i Marylin w świetlicy wiejskiej w Łyniewie:

I termin o godz. 1800  II termin godz. 1900 (bez względu na liczbę obecnych)

6. Dołholiska i Ratajewicze w w świetlicy wiejskiej w Ratajewiczach :

I termin o godz. 1900  II termin godz. 2000 (bez względu na liczbę obecnych)

29.08.2018 r.

1. Polubicze Wiejskie Pierwsze, Polubicze Wiejskie Drugie i Polubicze Dworskie w Wiejskim Domu Kultury w Polubiczach:

I termin o godz. 1500  II termin godz. 1600 (bez względu na liczbę obecnych)

2. Horodyszcze w Wiejskim Domu Kultury w Horodyszczu:

I termin o godz. 1600  II termin godz. 1700 (bez względu na liczbę obecnych)

sponsorzy