Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika – III edycja

W związku z podpisanym przez Gminę Wisznice i UM Województwa Lubelskiego „Porozumieniem w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych” dotyczących kontynuacji walki z ASF poprzez wypłacanie nagród w kwocie 200 zł netto za 1 szt. znalezionego i zgłoszonego martwego dzika, poniżej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia znalezionych zwłok dzika.

  1. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.
  2. Regulamin Konkursu.
  3. Wniosek zgłoszenia znalezionych zwłok dzika.
  4. Oświadczenie znalazcy.

sponsorzy