Gmina Wisznice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od 1 do 3 lat) do nowo utworzonego Gminnego Klubu Malucha w Wisznicach, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach.

 

Nabór trwa od 6 do 20 lipca 2018r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Malucha
w Wisznicach można pobrać w Urzędzie Gminy Wisznice  
pok. 206 lub na stronie internetowej www.wisznice.pl.

W N I O S E K >>>>>>>>>>>>>>


Wniosek o przyjęcie dziecka określony w Regulaminie Rekrutacji
w  §12, należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 206 .

 

Gminny Klub Malucha  otwarty będzie od dnia 01.09.2018 r.
Godziny otwarcia Klubu Malucha  7:00 - 17:00.

W Gminnym Klubie Malucha dostępnych jest 15 miejsc.