Jubileusz 50-lecia OSP Ratajewicze

21 kwietnia 2018 r. w Ratajewiczach odbył się Jubileusz 50-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratajewiczach.

Druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji jednostki oraz mieszkańców miejscowości Ratajewicze. Następnie wszyscy w pochodzie udali się do Świetlicy Wiejskiej, która jest siedzibą OSP. Tam odczytano kronikę jednostki oraz wręczono odznaczenia wszystkim druhom. Dodatkowo, Wójt Gminy - Piotr Dragan w imieniu Starosty Bialskiego wręczył odznaczenie "Zasłużony dla Powiatu Bialskiego" Naczelnikowi OSP Ratajewicze - Radosławowi Filipczakowi. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy zaznaczył, iż mimo, że jednostka jest mała to należy im się pełen podziw, bowiem ich siła i sukces tkwią we wzajemnym wsparciu, poświęceniu i dużej pracowitości! Po części oficjalnej na wszystkich uczestników wydarzenia czekał obiad. Druhom z OSP Ratajewicze życzymy nieustającej chęci tworzenia jednostki oraz co najmniej setnego jubileuszu działalności! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują!

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy