Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)
  • uchwały nr XXIX/19Ó/2017 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2017r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym.

Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

sponsorzy