Wisznice wyróżnione w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2017

III Edycja Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2017 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju, w tym 14 gmin i miast z województwa lubelskiego. Gmina Wisznice z punktacją 46,02 pkt. w kategorii "gminy wiejskie" zajęła 3 miejsce w regionie, a w kraju 41. To duże wyróżnienie!

Rok 2017 był dla samorządów udany, choć musiały się zmierzyć z wieloma problemami - m.in. z reformą systemu oświaty, z czym w większości poradziły sobie zupełnie nieźle i nowymi zasadami wykorzystania funduszy unijnych z czym poszło im jeszcze lepiej - tak rok podsumowuje redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" - Bogusław Chrabota. W tym roku w Rankingu zaszły duże zmiany. Kapituła zdecydowała, iż ranking główny poszerzony zostanie o zagadnienia, które dotychczas zawierał ranking innowacyjności. Jerzy Buzek - przewodniczący kapituły rankingu tłumaczy ten fakt, iż to co było "innowacyjne" kilka lat temu, gdy tworzony był ten specyficzny, innowacyjny ranking, dzisiaj jest już zwykłe, normalne. W rankingu wyróżniono te władze lokalne, które w oparciu o stabilne finanse budują społeczeństwo obywatelskie, inwestują w kapitał ludzki i gospodarkę. Lubelskie samorządy szczególnie dobrze wypadają w tych "miękkich" kategoriach. Wisznice zostały docenione zwłaszcza w zakresie budowy dialogu społecznego oraz kategorii wsparcia kapitału ludzkiego.

Priorytet dla gminy Wisznice to zatrzymanie odpływu ludności - zaznacza Wójt Gminy, Wisznice Piotr Dragan. - to problem z którym walczymy od lat i mamy częściowe efekty, bo gmina wyludnia się wolniej niż sąsiednie - dodaje. Zdaniem Wójta Wisznic najlepszym sposobem na sukces pozyskiwanie zewnętrznych środków na inwestycje - w przeciwnym razie gmina w ogóle nie mogłaby ich realizować. Mowa tu oczywiście o projektach w infrastrukturę podstawową, ale także w takie przedsięwzięcia, które mogą stać się źródłem nowych miejsc pracy. - gdy praca jest na miejscu mieszkańcy nie muszą migrować - dodaje Wójt.

Z początkiem 2018 r. Gmina Wisznice rozpoczyna realizację szeregu projektów m.in. partnerskiego projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”, w którym gmina Wisznice pełni rolę lidera. W ramach projektu, zarówno w gminie Wisznice, jak i w gminach partnerskich: Jabłoń, Milanów, Rossosz, Rokitno, Łomazy oraz mieście Terespol wymienione zostanie oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy LED. W gminie Wisznice zamontowanych zostanie 612 nowych opraw oświetleniowych i dodatkowo ustawionych zostanie 10 wolnostojących lamp zasilanych ogniwamy fotowoltaicznymi. Planowana jest również wymiana kotłów c.o. w budynkach szkoły podstawowej w Horodyszczu oraz budynku ośrodka zdrowia oraz WTZ na Wygodzie. Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego wartość zadań realizowanych przez gminę Wisznice wynosi 1 633 532,17 zł, przy czym 85% kosztów kwalifikowalnych pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnieniem działań na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będzie również planowana na lata 2018-2020 termomodernizacja nieocieplonych dotychczas budynków publicznych. Projekt ten o nazwie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wisznice” dotyczyć będzie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia budynków: Szkoły Podstawowej w Polubiczach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach (budynek na Wygodzie) oraz budynku oddziałów przedszkolnych przy ul. Warszawskiej 11. Ponadto w Szkole Podstawowej w Polubiczach oraz w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wisznicach zamontowane zostaną nowoczesne kotły na paliwo ekologiczne (pellet). Wartość projektu wynosi 2 465 365,54 zł, zaś wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 487 432,02 zł. Z początkiem 2018 r. również Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach rozpoczyna realizację projektu „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

 

sponsorzy