Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W niedzielę  19 lutego 2017 r. uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Wisznicach rozpoczęły się obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 22 par z terenu gminy Wisznice.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście m.in. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk i Radny Powiatu Bialskiego Łukasz Jaszczuk, Dziekan Dekanatu Wisznickiego ks. Jan Pieńkosz, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wisznicach Dorota Nowosielska. Proboszcz wisznickiej parafii celebrował Mszę Świętą w intencji par, dla których uroczystość została zorganizowana. Obecne pary odnowiły przysięgę małżeńską.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach. Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną, podczas której ciepłe słowa, gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom złożyli zaproszeni goście. Wielokrotnie podkreślano, że Jubilaci stanowią wzór do naśladowania dla młodych pokoleń, ponieważ pomimo wielu trudnych zdarzeń losowych, dotrzymali złożonych 50 lat temu wobec siebie przyrzeczeń. Następnie Wójt wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył parom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Był to najbardziej wzniosły i wzruszający moment. Wszyscy zaproszeni goście wznieśli symboliczną lampką szampana toast za pomyślność Jubilatów i odśpiewali chóralne „Sto lat”. Przy słodkim poczęstunku wszyscy obejrzeli przygotowaną cześć artystyczną. Uroczystość Złotych Godów umilili swoim występem: Chór „Aster” z Wisznic pod kierownictwem Pana Jakuba Iwanejko, Zespół Pieśni i Tańca z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach prowadzony przez Państwa Bożenę i Bogusława Szczęśniaków oraz dzieci i młodzież z koła teatralnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach.

W czasie spotkania podkreślano bardzo ważną rolę Jubilatów nie tylko w życiu rodzinnym ale również społecznym, stawiano ich za wzór i piękny przykład, dla tych wszystkich, którzy obecnie wstępują w związek małżeński. Spotkanie Jubilatów odbyło się w ciepłej, pełnej wspomnień i wzruszeń atmosferze. Pamiątkowe zdjęcia z całej uroczystości wykonał pracownik Urzędu Gminy Wisznice Pan Wiesław Makarewicz, do których obejrzenia serdecznie zapraszamy.  G A L E R I A