SZCZENIAKI DO ADOPCJI!!!!

OSOBY ZAINTERESOWANE ADOPCJĄ SZCZENIĄT PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY WISZNICE POD NR TELEFONU: 833782001 ORAZ 833782102.

S Z C Z E N I A K I >>>>

sponsorzy