NASI GIMNAZJALIŚCI POJADĄ DO FRANCJI

We wrześniu ub. r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego w Wisznicach wraz z gimnazjum ZS w Leśnej Podlaskiej oraz Colleges  w Airvault i Mazières en Gâtine z Francji przystąpiło do realizacji projektu „Devenir un citoyen responsable et acteur de son environnement” – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” w ramach programu europejskiego Erasmus+. 

Projekt zakłada przede wszystkim wymianę dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności w obu krajach. Podczas  międzynarodowej wymiany młodzieży uczniowie będą badać siedliska naturalne oraz nabywać umiejętności w stosowaniu narzędzi informacyjnych niezbędnych do  opracowania, wymiany i rozpowszechniania wypracowanych informacji. Dzięki wymianie uczniowie będą rozwijać poczucie tożsamości obywatelskiej oraz ćwiczyć stosowanie języka angielskiego jako środka komunikacji w kontaktach z partnerami. Ponadto podczas trwania projektu młodzież m.in. zaprojektuje foldery informacyjne nt. obszarów chronionych we Francji, przeprowadzi obserwację i liczenie wybranych gatunków ptaków, zorganizuje wystawę fotografii dla społeczności gminnej, weźmie udział w prelekcjach i warsztatach ornitologicznych oraz lekcjach w terenie pod kierunkiem leśniczego – ornitologa. W projekcie przewidziano również wykonanie biuletynu dotyczącego bioróżnorodności na naszym terenie, warsztaty filmowo-fotograficzne dla uczniów oraz zajęcia dla rodziców nt. zwyczajów i kultury Francji. Produktem finalnym projektu będzie film przyrodniczy, biuletyn oraz tablice informacyjne eksponowane na terenie gmin partnerskich (Wisznice, Leśna Podlaska, Airvault, Mazieres en Gatine)  i na obszarach chronionych.

Od listopada 2016 r. trwają już prężne działania w ramach projektu. Jesienią 2016 roku przedstawicielki komitetu pilotażowego z Publicznego Gimnazjum w Wisznicach wraz z delegacją nauczycieli z Leśnej Podlaskiej prowadziły rozmowy ze stroną francuską, w ramach grup roboczych, na których ustalono szczegóły kontaktowania się i działań w ramach projektu. W trakcie spotkań partnerskich wymieniono różnorodne informacje i spostrzeżenia na temat możliwości interdyscyplinarnej pracy z młodzieżą z pomocą różnych środowisk w Polsce i we Francji. Dodatkowo w listopadzie, w wisznickim gimnazjum, zorganizowano prelekcję dotycząca wędrówki ptaków oraz ich obrączkowania. Poprowadził ją dla uczniów klas pierwszych Pan leśniczy Włodzimierz Czeżyk pracownik Nadleśnictwa Włodawa. Gotowe są już foldery o niektórych francuskich obszarach chronionych. Będą dostępne dla młodzieży w bibliotekach szkolnej i gminnej.

Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2018 roku.

sponsorzy