25 – lecie chóru „Polesie” z Horodyszcza

W minioną niedzielę, 20 listopada obchodziliśmy 25- lecie działalności chóru „Polesie” z Horodyszcza. Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji członków chóru. Następnie jubileusz świętowano w Wiejskim Domu Kultury w Horodyszczu.

Horodyszcze to miejscowość o dużych tradycjach śpiewaczych. Przed laty istniał tutaj czterogłosowy chór mieszany, którego repertuar i brzmienie pamięta się do dzisiaj.

W 1991 roku powstała inicjatywa utworzenia chóru w celu kultywowania dawnych tradycji. prowadzenie Franciszek Klimkowicz, emerytowany organista, który kierował chórem do swojej śmierci w grudniu 1992 roku.

W 2006 roku kierownictwo zespołu przejął Jakub Iwanejko. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach objął opieką działalność chóru zapewniając instruktora, stroje oraz wyjazdu na różnorodne uroczystości.

Chór „Polesie”, na przestrzeni lat występował wielokrotnie podczas festiwali, przeglądów i różnych uroczystości na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Szczególne ważne wyróżnienia i nagrody zdobywał na Podlaskim Festiwalu Pieśni maryjnej w Leśnej Podlaskiej, Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Chór brał udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, wymianie międzynarodowej, uczestniczył w wydaniu i opracowaniu zbioru pieśni regionalnych. 

  Działalność kulturalna i społeczna chóru została doceniona medalem „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”. W imieniu władz powiatu został wręczony przez Mariusza Kiczyńskiego, Przewodniczącego rady Powiatu, Arkadiusza Maksymiuka Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Powiatu  oraz Łukasza Jaszczuka -Radnego Powiatu Bialskiego

G A L E R I A

sponsorzy