Termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, iż dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2016r. upływa termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych za IV kwartał 2016 r. w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 kwietnia zmieniła się stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obecnie wynosi ona 7 zł/osobę miesięcznie w przypadku segregacji oraz 24 zł/osobę w przypadku braku segregacji.

sponsorzy