Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 812 w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z kładką przez rzekę Zielawę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Krasnystaw od km 32 + 700,00 do km 35 + 235,00 zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Ttreść obwieszczenia

Aneta Maciejuk

sponsorzy