Obchody Święta Niepodległości

11 listopada przywołuje pamięć najświętszej wartości każdego narodu – niepodległości. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Obchody Święta Niepodległości łączą nas, Polaków.
Poprzez udział w uroczystości troszczymy się o zachowanie wartości duchowych i materialnych polskiej kultury. Tradycyjnie 11 listopada organizowane są uroczyste obchody Święta Niepodległości, przy pomniku w parku w Wisznicach, w symbolicznym miejscu poświęconym pamięci naszych przodków.

Uroczystość poprowadził przewodniczący Rady Gminy Wisznice Pan Andrzej Borsuk. Wydarzenia upamiętniające święto rozpoczęto Hymnem Państwowym, następnie głos zabrał Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan.

Dowodem pamięci i wdzięczności były wiązanki kwiatów, które zostały złożone w symbolicznym miejscu. Kwiaty złożyły delegacje: weteranów walk o wolność i niepodległość, pracowników samorządu gminnego, uczniów Szkoły Podstawowej w Wisznicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Dubicy, uczniów Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach, młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dołholisce, uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, pracownków Banku Spółdzielczego, pracowników  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawicieli Akcji Katolickiej. Uroczystość uświetnili uczniowie z profilowanych klas  wojskowej oraz policyjnej z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, kombatantów i szkół z terenu naszej gminy. Po części oficjalnej, został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny. W programie wystąpiła młodzież z koła teatralnego Gminnego Ośrodka Kultury w Wisznicach oraz Chór Aster z Wisznic. Patriotyczne pieśni i wiersze nastroiły zgromadzonych gości do uczestnictwa w mszy św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Dziekan Sławomir Olopiak.

Galeria >>>

Jolanta Kwiatek

sponsorzy