Gmina Wisznice laureatem rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2011

W poniedziałek, 18 lipca 2011 r., w odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011.

                Podczas tegorocznej edycji Gmina Wisznice zajęła 30. miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich (2. miejsce w województwie lubelskim).

                Tegoroczny ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował wyłonienie samorządów, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W tym etapie poddano analizie dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce (punktowane były m. in.: dynamika wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność oraz ochronę środowiska).

Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 564 samorządy, które były zobowiązane wypełnić specjalną ankietę, dzięki której kapituła konkursu mogła wybrać zwycięzców.

                W kapitule rankingu zasiedli:

·         Pan prof. dr hab. Michał Kulesza – współtwórca reformy samorządowej w Polsce,

·         Pan Andrzej Popławski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich,

·         Pan Dariusz Daniluk – p. o. prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego,

·         Pan Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

·         Pan Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP,

·         Pani Hanna Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

·         Pan Zbigniew Berdychowski – współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich,

·         Pan Marceli Niezgoda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

·         Pan Łukasz Korycki – redaktor „Rankingu Samorządów”,

·         Pani Anna Cieślak – Wróblewska – redaktor „Rzeczpospolitej”

Wyróżnienia laureatom wręczał Pan prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Pani Minister Elżbieta Bieńkowska oraz Pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w MRR.

Przedstawiamy tabelę z wynikami tegorocznego rankingu oraz zdjęcie z wręczenia wyróżnienia.

W poniedziałek, 18 lipca 2011 r., w odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej" 2011.

Podczas tegorocznej edycji Gmina Wisznice zajęła 30. miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich (2 miejsce w województwie lubelskim).

Tegoroczny ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował wyłonienie samorządów, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007 – 2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W tym etapie poddano analizie dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce (punktowane były m. in.: dynamika wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność oraz ochronę środowiska).

Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 564 samorządy, które były zobowiązane wypełnić specjalną ankietę, dzięki której kapituła konkursu mogła wybrać zwycięzców.

W kapitule rankingu zasiedli:

  • prof. dr hab. Michał Kulesza – współtwórca reformy samorządowej w Polsce,
  • Andrzej Popławski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
  • Dariusz Daniluk – p. o. prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
  • Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP,
  • Hanna Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Zbigniew Berdychowski – współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich,
  • Marceli Niezgoda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
  • Łukasz Korycki – redaktor „Rankingu Samorządów",
  • Anna Cieślak – Wróblewska – redaktor „Rzeczpospolitej"

Wyróżnienia laureatom wręczał Pan prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Pani Minister Elżbieta Bieńkowska oraz Pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w MRR.

Przedstawiamy tabelę z wynikami tegorocznego rankingu oraz zdjęcie z wręczenia wyróżnienia.

ranking_rp_1 ranking_rp_2
Aneta Maciejuk