Konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach

W związku z unieważnieniem postępowania konkursowego na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach Zarządzeniem Nr 30 z dnia 21 lipca 2011 r. Wójt Gminy Wisznice ogłasza ponowny konkurs na to stanowisko.

Wszystkie szczegóły dotyczące postępowania konkursowego zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 31 Wójta Gminy Wisznice z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach.

Zarządzenie można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Wisznice.

Aneta Maciejuk

sponsorzy